FANDOM


PresentEdit

ind sg. pl.
Ic scall wiȝ sculleþ
þu scallst ȝiȝ sculleþ
he/scie/it scall hje sculleþ
subj sg. pl.
Ic sculle wiȝ scullen
þu scullest ȝiȝ scullen
he/scie/it sculle hje scullen

PreteriteEdit

ind sg. pl.
Ic scollde wiȝ scollden
þu scolldest ȝiȝ scollden
he/scie/it scollde hje scollden
subj sg. pl.
Ic scœllde wiȝ scœllden
þu scœlldest ȝiȝ scœllden
he/scie/it scœllde hje scœllden

PerfectEdit

ind sg. pl.
Ic habe gescullen wiȝ habeþ gescullen
þu hafst gescullen ȝiȝ habeþ gescullen
he/scie/it hafþ gescullen hje habeþ gescullen
subj sg. pl.
Ic habe gescullen wiȝ haben gescullen
þu habest gescullen ȝiȝ haben gescullen
he/scie/it habe gescullen hje haben gescullen

Past PerfectEdit

ind sg. pl.
Ic hafde gescullen wiȝ hafden gescullen
þu hafdest gescullen ȝiȝ hafden gescullen
he/scie/it hafde gescullen hje hafden gescullen
subj sg. pl.
Ic hæfde gescullen wiȝ hæfden gescullen
þu hæfdest gescullen ȝiȝ hæfden gescullen
he/scie/it hæfde gescullen hje hæfden gescullen

FutureEdit

ind sg. pl.
Ic werðe scullen wiȝ werðeþ scullen
þu wirst scullen ȝiȝ werðeþ scullen
he/scie/it wirþ scullen hje werðeþ scullen
subj sg. pl.
Ic werðe scullen wiȝ werðen scullen
þu werðest scullen ȝiȝ werðen scullen
he/scie/it werðe scullen hje werðen scullen

Future PerfectEdit

ind sg. pl.
Ic werðe scullen haben wiȝ werðeþ scullen haben
þu wirst scullen haben ȝiȝ werðeþ scullen haben
he/scie/it wirþ scullen haben hje werðeþ scullen haben
subj sg. pl.
Ic werðe scullen haben wiȝ werðen scullen haben
þu werðest scullen haben ȝiȝ werðen scullen haben
he/scie/it werðe scullen haben hje werðen scullen haben