FANDOM


Englisc
 
Fane þes Englisces:
Englisc flag
Created by: J Johnson  2008 
Setting and usage: Gebuene Germanisce Spræke
Total speakers: Œðelsprekende: 100
Flowende Sprekere: um 10
Category (purpose): constructed language
 Internationale Helpspræke
  Englisc 
Categorie (Frumen): Wordhord of Germaniscen Spræken and Læden; Wordutsprekung of þer Þeediscen Spræke and þer Alden Engliscen Spræke 
Geregeld fram: Naht
Sprækenkoden
ISO 639-1: nang
ISO 639-2: nang
ISO 639-3: nang

Template:Infobox Language/IPA notice

Þie Englisce Spræke is ane gebuene Spræke, gemakt fram James Johnson in 2008. Þisse Spræke wierþ of Dælen þer aldengliscen Spræke and þer þeediscen Spræke gebuen. Þie Grammatik and þe Wordhord wurden mæstens of aldem Englisc genumen, ak mid þer modernen Technologie waren sume niwe Worde of Þeedisc geborgt.

Spræklice HwilcnesseEdit

KlassifikationEdit

Forþem Englisc gebuene Spræke is, nis þie Spræke Kynn æniger kynden Spræke, ak scie is sibb mid þer aldengliscen Spræke þurh here Grammatik, Wordhord, and Syntax. If man niw Englisc oþþe Þeedisc sprikþ, findeþ man þie Grammatik sweiðe geleik seiner agenen Spræke. Þie phonemiscen Dæle sind alle of þem aldengliscen Hord, and ne sind sweiðe angsum uttospreken.


PhonologieEdit

Main article: Englisce Phonologie

Þe Sonhord normales Englisces oferbordisce Phonen, is hu nu folgþ.

  Bilabial Labiodental Dental Alveolar Postalveolar Palatal Velar Glottal
Plosiv p  b     t  d     k  g  
Affrikate         tʃ  (dʒ)      
Nasal m     n     (ŋ)  
Fricative   f  (v) θ  (ð) s  (z) ʃ (ç) (x)  (ɣ) h
Approximant       r   j w  
Lateral approximant       l        

Þe gemarkten Sone in Parenthesen in þem ofenen Chart sind Allophone:

  • [dʒ] is an Allophon þes /j/ gefunden æfter /n/ and hwenn gemaniȝfalded
  • [ŋ] is an Allophon þes /n/ gefunden beforren /k/ and /g/
  • [v, ð, z] sind Allophone þer /f, θ, s/ endebyrdlice, gefunden betwene Vokalen oþþe gestefneden Konsonanten
  • [ç, x] sind Allophone þes /h/ gefunden in coda Position æfter fornen and bækken Vokalen, endebyrdlice
  • [ɣ] is an Allophon þes /g/ gefunden æfter þen Vokalen a, o, and u, and þes /j/ hwenn gewritten als ȝ.
Monophthonge Scort Lang
Forn Bækk Forn Bækk
Hlidd i  y u iː  yː
Mid e  (ø) o eː  (øː)
Open æ ɑ æː ɑː


Diphthonge Scort (monomoraisc) Lang (bimoraisc)
First element is close iy[1] iːy
Both elements are mid eo eːo
Both elements are open æɑ æːɑ

GrammatikEdit

Hefdtramet: Grammatik þer engliscen Spræke

VerbeEdit

EndungeEdit

Þie Verbe þer engliscen Spræke sind mid þrie Endungen gefunden:

Person anf. twi. mnf.
ic -e -eþ -eþ
þu -(e)st -eþ -eþ
he, scie, it -(e)þ -eþ -eþ

In þer forþgewittenen Teid, findeþ man þrie Endunge:

Person anf. twi. mnf.
ic -e -en -en
þu -(e)st -en -en
he, scie, it -e -en -en

Mid þem Konjunktiv:

Person anf. twi. mnf.
ic -e -en -en
þu -(e)st -en -en
he, scie, it -e -en -en

Þisse Endungen sind þieilcen Endungen als in þer forþgewittenen Teid.

Andwardfullendede TeidEdit

Person anf. twi. mnf.
ic habe gefunden habeþ gefunden habeþ gefunden
þu hafst gefunden habeþ gefunden habeþ gefunden
he, scie, it hafþ gefunden habeþ gefunden habeþ gefunden

SubstantiveEdit

WordhordEdit

Nummer Worde in EngliscEdit

WordfrumeEdit

WreitungsystemEdit

Englisc wierþ mid aner gewendeden Version þer Lædenen Stæfræwe oþþe mid Runen gewritten. Þie Spræke hafþ eak sume togeiecendlice Bokstafe, þe in aldem Englisc gefunden wurden: ȝ, þ, ð, æ, and œ. Normalerweise nafþ þie Stæfræwe þie lædenen Bokstafe j, q, oþþe z, butenþem mid ellendiscen geborgten Worden oþþe Namen.

Þie hale 32-bokstæfige Stæfræwe is:

a, æ, b, c, d, ð, e, f, g, ȝ, h, ƕ, i, j, k, l, m, n, o, œ, p, q, r, s, t, þ, u, v, w, x, y, z

Alle Bokstafe sind gesproken hu hje mid IPA gesproken werðen scolden, mid Utnamen þer gedoppelten Bokstafe:

Bokstæf sc c cg z
Utspræke [ʃ] [tʃ] [dʒ] [ts]/[ds]
(æfter Silben
buten Accenten/mid Accenten)

RunenEdit

Man kann eak mid Runen on Englisc wreiten. Mid Runen, is þie Rihtung þat Taken to iewen, if man sweiðer-to-winster oþþe winster-to-sweiðer ræden scolde.

Þie runiscen Stæfræwe (in þer ilcen Endebyrdung) is:

ᚪ, ᚫ, ᛒ, ᚳ, ᛞ, ᚧ, ᛖ, ᚠ, ᚸ, ᚷ, ᚻ, ᛩ, ᛁ, ᛄ, ᛣ, ᛚ, ᛗ, ᚾ, ᚩ, ᛟ, ᛈ, ᛢ, ᚱ, ᛋ, ᛏ, ᚦ, ᚢ, ᚡ, ᚹ, ᛉ, ᚣ, ᛎ;
eak: ᛥ (st), ᛝ (ng), ᛡ (ia, io), ᛠ (ea), ᛤ (kk)

Eak hafþ þie Spræke þie togeiecendlice Run ᛢ, þe QU and KW in ænigem Word getaknen kann.

Bisen: ic em in England. ᛁᚳ ᛖᛗ ᛁᚾ ᛖᛝᚷᛚᚪᚾᛞ.

Basisce Son-Bokstæf-OferanstefnungEdit

Gewrittene AccenteEdit

Gewritten EngliscEdit

DialekteEdit

Writing systemEdit

Main article: English alphabet

Þie englisce Spræke is mid þer lædenen Stæfræwe gewritten. Man kann mid Runen eak on Englisce wreiten.


Cite error: <ref> tags exist, but no <references/> tag was found